Overlast eikenprocessierups

De eerste nesten van de eikenprocessierups zijn gesignaleerd. Dit is ook de periode dat de rupsen hun irriterende brandharen krijgen. Irritatie ontstaat niet alleen door fysieke aanraking, maar ook door het meedragen van de haren met de wind. Utrechts Landschap adviseert om, bij waarneming van een nest, uit de buurt van de nesten te blijven.

Eikenprocessierups

Vergroten van de biodiversiteit
Utrechts Landschap ziet de eikenprocessierups, net als alle rupsen, als onderdeel van het ecosysteem en is derhalve terughoudend in de bestrijding van de rups. De rups heeft natuurlijke vijanden zoals spreeuw, kauw, kool- en pimpelmees, sluipwesp en sluipvlieg. Bestrijding van rupsen staat gelijk aan bestrijding van het voedsel van deze vogels en insecten. Daarnaast worden met bestrijding vaak ook andere (nuttige) insecten bestreden, hetgeen niet wenselijk is. Utrechts Landschap zet in op het vergroten van de biodiversiteit waarmee natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups worden gestimuleerd.
Slechts bij hoge uitzondering worden op locaties met ernstige overlast en gezondheidsrisico’s gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld om de nesten van de rups te verwijderen.

Naast deze en andere maatregelen monitort Utrechts Landschap plekken waar mogelijke overlast door de eikenprocessierups kan ontstaan. Op plekken waar het risico op overlast groot is, zijn de afgelopen weken bij de ingang van deze gebieden waarschuwingsbordjes geplaatst.

Voorzorgsmaatregelen
Naast de maatregelen die Utrechts Landschap onderneemt om overlast te beperken kan men zelf ook maatregelen nemen om overlast te verminderen en risico’s te verkleinen
Groei en aanplant van kruiden, nestkastjes ophangen voor vogels en insectenhotels maken, minder maaien en gefaseerd maaien zijn onder andere maatregelen die men kan ondernemen om de biodiversiteit te vergroten en natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren.
Als je natuurgebieden bezoekt waar mogelijk eikenprocessierupsen voorkomen, houd dan rekening met het volgende:
• Als je gevoelig bent voor brandharen vermijd dan natuurgebieden waar de rups actief is.
• Brandharen worden ook in de lucht en met de wind verspreid. Op dagen met stevige wind is het risico op irritatie van brandharen extra groot.
• Met name eikenbomen zijn plekken waar eikenprocessierupsen nestelen. Vermijd onnodig verblijf onder en rond bomen met eikenprocessierupsen en parkeer niet onder de bomen.
• Laat rupsen met rust en vermijd contact met nesten en spinsels.
• Wandelen met een hond? Zorg dan dat ook honden bij de nesten weg blijven.
• Draag kleding die je lichaam bedekt.
• Ben je woonachtig in de buurt van besmette eikenbomen, voer dan rond de bomen geen werkzaamheden uit, zoals bijvoorbeeld maaien. De irriterende haren kunnen ook op de omliggende grond liggen.

Wat te doen als je in contact bent gekomen met de brandharen?
• Krab of wrijf niet bij jeuk.
• Spoel huid en ogen met veel lauw water.
• Spoel kleding en schoenen zoveel mogelijk af (neem extra kleding mee).
• Verwijder brandharen op de huid met breed stevig plakband (strippen).
• Gebruik crèmes die de jeuk verlichten.
• Was kleding op 60 graden met een dubbele dosis wasmiddel.
• Bij aanblijvende jeuk, huid-, oog- en luchtwegirritatie: informeer de huisarts.

Meer informatie over de eikenprocessierups kun je lezen op: https://processierups.nu/