Restauratie van tuinmuur op Hoog Beek en Royen

Utrechts Landschap gaat de historische tuinmuur op buitenplaats Hoog Beek en Royen bij Zeist herstellen. De gemetselde muur is zo’n 135 meter lang en verkeert in slechte staat: er zitten stenen los, het voegwerk is op veel plekken verdwenen en er zitten flinke scheuren in. Om de tuinmuur voor de toekomst te behouden, is een grote opknapbeurt nodig.

Tuinbaas Jan Willem Jagtenberg

Over de tuinmuur
De tuinmuur behoort tot het cultuurhistorisch waardevolle vroeg 19e eeuwse landschapspark. Oorspronkelijk was de muur onderdeel van de moestuin; nu ligt er op deze plek een wijngaard. De muur verkeert in slechte staat, want sommige stukken vertonen ernstige scheuren en er zitten stenen los. Ook is het voegwerk voor een groot deel uitgespoeld en zit er op diverse plekken in de muur roestend ijzer. Om de muur te behouden is daarom een grote renovatie nodig. Zo kunnen bezoekers ook in de toekomst van het park en de wijngaard genieten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Heldoorn Restauraties & Gevelwerken, een ERM gecertificeerd restauratiebedrijf voor metsel- en voegwerk. Er zal geen overlast zijn voor bezoekers van de buitenplaats en de werkzaamheden zijn naar verwachting in december van dit jaar afgerond.

Hoog Beek en Royen
Buitenplaats Hoog Beek en Royen is in 1824 aangelegd in opdracht van Albert Voombergh. Het markante witte landhuis is tegenwoordig in gebruik als kantoor. Ook het koetshuis en speelhuisje dateren uit de periode 1830-1840. Het park is door de bekende tuinarchitect J.D. Zocher aangelegd in Engelse landschapsstijl. Kenmerkende elementen zijn de slingerende waterpartijen, boomgroepen en gebogen paden. Bijzonder is dat de oorspronkelijke aanleg van het park nog vrijwel geheel aanwezig is. Daarnaast is Hoog Beek en Royen waardevol vanwege de ensemblewaarde met de naastgelegen Zeister buitenplaatsen en als onderdeel van de Stichtse Lustwarande.

Stichtse Lustwarande
De Stichtse Lustwarande is een unieke gordel van buitenplaatsen die rond 1850 is ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers uit Amsterdam en Utrecht. De Lustwarande ligt op de flank van de Utrechtse Heuvelrug en strekt zich uit van De Bilt tot aan Rhenen. Langs de Lustwarande staan en liggen meer dan 100 buitenplaatsen en landgoederen.

Waardevolle natuur
Naast zijn grote cultuurhistorische waarde is buitenplaats Hoog Beek en Royen van belang voor allerlei planten en dieren. De monumentale bomen dienen als woonruimte voor onder andere boommarters, vleermuizen en vogels die in holen broeden zoals de specht en boomklever. De vijvers zijn een uitstekend leefgebied voor kikkers, padden en ringslangen. Door de ligging in het overgangsgebied tussen Heuvelrug en Kromme Rijngebied functioneren de buitenplaatsen langs de Driebergseweg ook als ecologische verbindingszones.

Deze restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door: Fonds Erfgoedparels provincie Utrecht, Stichting TBI Fundatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Beyers Kameren, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds en Stichting Wijngaard HB&R.

Lees hier meer over buitenplaats Hoog Beek en Royen