Utrechts Landschap herstelt akkercomplex Laarsenberg

Om de cultuurhistorie te bewaren en zeldzame akkervogels opnieuw een thuis te bieden, herstelt Utrecht Landschap het akkercomplex op de Laarsenberg in Rhenen. De herstelwerkzaamheden bestaan uit een aanpassing van het wandelpadenplan en de aanplant van hagen langs de akkers. De aangeplante hagen zorgen voor rust en broedgelegenheid voor akkervogels en vergroten de biodiversiteit in het gebied.

Vrijwilligers en buurtbewoners planten hagen op de Laarsenberg

In totaal wordt twee kilometer aan hagen aangeplant op het akkercomplex op de Laarsenberg. De meidoorn, veldesdoorn, haagbeuk, egelantier, en hondsroos zijn belangrijk voor talloze insecten en zorgen voor broed- en schuilplaatsen voor akkervogels. Ook zorgen de hagen ervoor dat het voor bezoekers duidelijk is waar de wandelpaden lopen.

Zorgwekkende achteruitgang akkervogels
De afgelopen decennia zien we een zorgwekkende achteruitgang van akkervogels in Nederland. De kleinschalige natuurakkers op de Laarsenberg zijn aantrekkelijk voor vogels zoals patrijs, veldleeuwerik en kneu. Maar vanwege wandelaars en loslopende honden en het gebrek aan natuurlijke schuil- en broedplekken rondom de akkers blijven ook op de Laarsenberg de kwetsbare akkervogels weg.

Hagen
Met de aanpassingen van het wandelpadenplan zorgt Utrechts Landschap voor meer aaneengesloten rustgebied voor de akkervogels. Door de aanplant van hagen en hekwerk rondom de akkers kunnen akkervogels weer ongestoord kunnen foerageren, schuilen en broeden. Kwetsbare planten zoals korensla en slofhak worden door de omheining beschermd tegen betreding.

Hagen en hekwerk op de Laarsenberg

Bijzondere cultuurhistorie
Naast het belang voor flora en fauna, is het herstel van de Laarsenberg ook belangrijk voor de cultuurhistorie van het gebied. Op de helling zijn in het verleden graften met struweel aangelegd. Deze ‘dijkjes’ met begroeiing zie je veel in Limburg, maar zijn zeldzaam in andere delen van Nederland. De hagen rondom akkers zorgen van oudsher voor een afscheiding van eigendom en het bijeen houden van vee. De graften zorgen ervoor dat de bodem van de akkers niet wegspoelt en er kleinschalig kan worden verbouwd. Deze landschappelijke elementen horen bij het kleinschalige cultuurlandschap dat Utrechts Landschap op de Laarsenberg in stand wil houden.

Samen planten
Enkele vrijwilligers en buurtbewoners hebben samen met Utrechts Landschap een deel van de hagen op het akkercomplex aangeplant. De Laarsenberg is een drukbezocht natuurgebied. Vaste bezoekers en hondeneigenaren worden geïnformeerd over de herstelmaatregelen met onder meer informatieborden en een voorlichtingsdag.

Kaart wandelpadenplan
Het wandelpadenplan op het akkercomplex is aangepast. Op onderstaande kaart is te zien waar de officiële wandelpaden op het akkercomplex lopen. let op: de wandelpaden in het bos zijn op deze kaart weggelaten.