Utrechts Landschap versterkt biodiversiteit in Panbos

Om de biodiversiteit in het gebied te verstevigen voert Utrechts Landschap boswerkzaamheden uit in het Panbos bij Bosch en Duin. De werkzaamheden bestaan uit het vrijzetten van jeneverbessen en karakteristieke grove dennen en het dichten van sluippaden. Bezoekers, aanwonenden en donateurs dachten mee over de beste optie voor een nieuw wandelpadenplan. De winnende variant wordt nu gerealiseerd. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind maart afgerond.

Karakteristiek voor het Panbos zijn de grove dennen, waarvan een aantal met hun ontblote wortels aan de rand van de zandvlakte staan. Ook in het bos groeit een flink aantal van deze oeroude inheemse naaldbomen. Om verdrukking door onder meer Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Douglas te voorkomen, verwijdert Utrechts Landschap enkele van deze exoten. Ook de inheemse jeneverbes heeft aandacht nodig. Deze soort kan niet gedijen in de schaduw van andere bomen, daarom worden bomen en struiken weggehaald die te dicht op de jeneverbes staan.

Rust voor dieren: veel sluippaden dicht
In de afgelopen jaren zijn veel sluippaden ontstaan in het Panbos. De meeste lopen door stukken bos waar al voldoende bestaande wandelpaden zijn. Boswachter Joris Hellevoort: “Al die extra sluippaden zorgen voor onnodig veel verstoring voor vogels en zoogdieren. Daarom gaat een groot deel van de sluippaden weer dicht.” Voor het sluiten van de paden worden onder meer bomen en restmaterialen gebruikt die vrijkomen tijdens de werkzaamheden in het bos. De officiële wandelpaden die open blijven worden weer opgeknapt en goed begaanbaar gemaakt.

Publiek stemt voor wandelpadenplan oost-west
“We begrijpen natuurlijk dat bezoekers allemaal zo hun eigen wandelwensen hebben”, zegt boswachter Joris. “Om hieraan tegemoet te komen, sluiten we niet alle sluippaden. We hebben drie varianten voor een wandelpadenplan bedacht waarbij een deel van de sluippaden open blijft.” Bezoekers, aanwonenden en Beschermers (donateurs) brachten online hun stem uit op het wandelpadenplan van hun voorkeur. “Het is ontzettend leuk om alle positieve reacties te lezen van mensen die hun stem uitbrachten. Je merkt echt dat mensen zich betrokken voelen bij het bos”, aldus boswachter Joris. De winnende variant is een doorsteek van oost naar west, met smalle paadjes langs enkele bijzondere bomen. Dit wandelpadenplan wordt nu gerealiseerd.