Word Beschermer
Header afbeelding

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups

Zoals in verschillende media te lezen is de eikenprocessierups in grote getalen te vinden in Nederland. Ook in de gebieden van Utrechts Landschap. Dit kan vervelende situaties opleveren. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze bezoekers weten hoe met de aanwezigheid van deze rups om te gaan.

De rups

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De rupsen hiervan zijn van mei tot juli te vinden in eikenbomen, waar ze de bladeren van eten. Soms in grote groepen bij elkaar. Eikenprocessierupsen hebben microscopisch kleine brandharen. Bij dreiging laten ze deze haren los.

Verspreiding

De eikenprocessierups komt uit Zuid-Europa maar is al sinds de 19e eeuw bekend in Nederland. Toen kwam de soort voornamelijk in Limburg voor. Pas sinds 1990 heeft hij zich uitgebreid over heel Nederland, waaronder ook de provincie Utrecht.

Brandharen

Als mensen in contact komen met de brandharen, kan er irritatie optreden in de vorm van jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Als u al klachten heeft

Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts. Op de website van het rode kruis vindt u meer informatie over wat u kunt doen bij klachten.

Klachten voorkomen

 • Raak de rups niet aan.
 • Laat rupsen met rust en vermijd contact met nesten en spinsels.
 • Als je gevoelig bent voor brandharen vermijd dan natuurgebieden waar de rups actief is.
 • Wandel je met een hond? Zorg dan dat ook je hond bij de nesten weg blijft.
 • Draag kleding die je lichaam bedekt.
 • Was kleding met brandharen op minimaal 60 graden.

Onze visie

In het bos bestrijden wij de eikenprocessierups in principe niet. Voor direct aanwonende bewoners die overlast ervaren wordt in overleg met de boswachter gekeken naar de opties. U kunt hier melding van maken via info@utrechtslandschap.nl.

We zijn erg terughoudend in het verwijderen van eikenprocessierupsen, omdat we de rupsen zien als onderdeel van het ecosysteem. Eikenprocessierupsen vervullen een rol in het ecosysteem. Ze vormen namelijk een voedselbron voor vogels, sluipwespen, sluipvliegen en poppenrovers. De toename van het aantal eikenprocessierupsen wordt enerzijds veroorzaakt door het veranderende klimaat en anderzijds door het feit dat er steeds minder natuurlijke vijanden in de natuur aanwezig zijn. De insecten en vogels die eikenprocessierupsen eten zijn de afgelopen decennia fors in aantal achteruit gegaan, onder meer door het gebruik van gifstoffen in de land- en tuinbouw, tuinen, parken en plantsoenen en door de verzuring van de bodem door overbemesting.

Utrechts Landschap werkt voortdurend aan het verkleinen van de hierboven genoemde negatieve effecten, onder meer door gronden aan te kopen zodat hier natuur weer kan floreren. Als we de natuurkwaliteit weer kunnen herstellen, zullen de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups deze populatie beter in evenwicht kunnen houden.

Natuurlijke bestrijders in je eigen tuin bevorderen

Bepaalde vogelsoorten, vleermuizen en insecten kunnen helpen de eikenprocessierups terug te dringen. Het gaat hierbij om verschillende (tuin)vogelsoorten, sluipwespen en sluipvliegen. Door de hoeveelheid van deze vogels, vleermuizen en insecten in je tuin te bevorderen zal de hoeveelheid eikenprocessierupsen afnemen.

De sluipwespen en sluipvliegen leggen eitjes in de processierupsen waardoor ze sterven. Insecten zijn voedsel voor vogels waarvan is vastgesteld dat deze ook processierupsen eten.

Hieronder staan nog een aantal andere dingen die je kan doen om de tuin aantrekkelijker te maken voor de natuurlijke vijanden van de rups:

 • Zorg voor biologisch geteelde en inheemse planten, bloemen en struiken in de tuin.
 • Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, hierdoor sterven ook soorten die de rups opeten.
 • Hang vogel- en vleermuisnestkasten op.
 • Zorg voor vogel badje/drinkplaats.
 • Zorg voor genoeg beschutting en schuilplaatsen.

*Inheems betekent van nature Nederlandse soorten.

Kijk voor meer informatie over natuurlijke bestrijding en het inrichtingen van een vogelvriendelijke tuin op: