Q&A Hoenderdaal

Bedankt voor uw aanwezigheid bij de kennismakingswandeling met de boswachters van Utrechts Landschap. Hieronder geven we nog antwoord op de door u gestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Mail het gerust naar zuid@utrechtslandschap.nl.

Het natuurgebied is niet opengesteld voor publiek, dus ook niet voor omwonenden. Als u er iets wil ondernemen, of het nu gaat om enkel toegang tot het gebied of een tuinrenovatie, dient u daarvoor eerst toestemming aan te vragen. Wij kijken dan of wat u vraagt belastend is voor de natuur. Dat verschilt per periode.

Sinds Gemeente Utrechtse Heuvelrug het gebied gesloten heeft verklaard, is fauna gaan wennen aan de rust die er nu heerst. Doordat het grenst aan de Woerd met het ecoduct naar de noordzijde van de A12 is het, in een drukke omgeving als die van Driebergen, essentieel om dit natuurgebied rustig te houden.

Dat u net als wij de natuur respecteert en dit vanaf een afstandje en in stilte wil aanschouwen. Wij verwachten dat men niet zonder toestemming het gebied betreedt.

De hond mag er niet worden uitgelaten omdat dit erg verstorend is voor fauna. Ook niet aangelijnd; het gebied is niet opengesteld voor enige vorm van recreatie.

Er komen geen bankjes omdat het gebied niet toegankelijk wordt voor enige vorm van recreatie.

De boswachters hebben een sleutel van het hek.

Nee, het gebied is niet opengesteld, zoals een park.

Tuinafval dumpen is schadelijk voor de natuur omdat plantenresten kunnen uitgroeien tot nieuwe woekerplanten, die onze kostbare inheemse soorten juist verdringen. Om die reden graag zelf indienen bij een depot van de gemeente of zie op deze pagina hoe u groot tuinafval kunt aanbieden zodat de gemeente het komt ophalen.

Zodra het beheerplan is vastgesteld, wordt dit openbaar gedeeld via onze website. U kunt dit plan (later dit jaar) en meer informatie over ons beleid vinden op deze pagina.

Wij weten niet exact wat de gemeente deed maar bos blijft bos en gras blijft gras. De graslanden zijn nu in een goed ontwikkelde fase. Wel zullen wij de poelen gestructureerder beheren, dat doen wij gefaseerd.

We denken eraan om een jaarlijkse werkdag te organiseren, waarin we samen werken aan kleine taken in het beheer. Die gelegenheid willen we combineren met jullie voldoende te informeren over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Daarin hebben omwonenden verder geen inspraak.

Jaarlijks worden de knotwilgen (en knotelzen) afgezet. Dat gebeurt gefaseerd; elke derde boom wordt geknot zodat zowel gesnoeide bomen als bomen met takken (en dus bloesem met stuifmeel) leefgebied bieden aan een variëteit van fauna.

Één tot twee keer per jaar. Dit moment kan jaarlijks verschillen en is afhankelijk van de ontwikkeling van de graslandvegetatie.

De gemeente en wijzelf. Wij schonen de (lengte) sloten rond november, eens in de 2 a 3 jaar, gefaseerd.

Oude bomen mogen aftakelen omdat ook dood hout een belangrijke functie heeft in het bosecosysteem, zoals voor schimmels en insecten. Insecten en poreus hout dienen weer op hun beurt dan weer andere dieren, zoals spechten en boommarters.

Waarschijnlijk niet. Mogelijk als wordt bevonden dat het bosecosysteem niet divers genoeg is.

Reeën, dassen, vossen, talloze insectensoorten, veel soorten vlinders, ringslangen, bijzondere vogels zoals de wielewaal en de kleine bonte specht.

Voor het maaien uit vliegen we met de drone. We houden rekening met het broedseizoen en we beheren de poelen actiever zodat de waterkwaliteit goed blijft voor soorten die van de poel afhankelijk zijn. We maken broeihopen voor ringslangen en over het algemeen beheren wij gefaseerd (knotten, sloten schonen, maaibeheer, etc.)

Bij voldoende animo en als dit voor ons team werkbaar blijkt te zijn, organiseren we een jaarlijkse werkdag met de directe omwonenden.

Wie interesse heeft om regelmatig de handen uit de mouwen te steken in Driebergen en omstreken, kan zich als vrijwilliger aanmelden via vrijwilliger@utrechtslandschap.nl. Daar kunt u ook meer informatie opvragen, zoals voorwaarden, minimale inzetbaarheid en vrijwilligersverzekering. Enkele buren doen dit al. Super!

Het overgrote deel van natuurbranden ontstaan door menselijk toedoen. Omdat het gebied niet is opengesteld, verkleint dit de kans op het ontstaan van brand aanzienlijk. Het natuurgebied wordt gedomineerd door loofboomsoorten, die vuurvertragend zijn. In een bos met voldoende levend hout, water in de omgeving en brede (brand)gangen is het risico op vlamvatten lager. Hoewel het gebied een relatief laag risico heeft, kunnen we brand natuurlijk nooit uitsluiten.

Zo lang als een natuurgebied in bezit is van Utrechts Landschap blijft het onbebouwd en groen.

Bel alstublieft bij noodgevallen direct 112. Bij minder urgente zaken kunt u ons secretariaat bereiken via 030 220 55 55 of mailen naar zuid@utrechtslandschap.nl. In het weekend wordt het bovenstaande telefoonnummer voor urgente zaken doorgeschakeld met een toezichthouder.