Utrechts Landschap stelt haar gebieden graag open voor mensen die daar een activiteit willen organiseren. Om een goede balans te houden tussen de openstelling en beleving van de natuur en de bescherming van flora en fauna, dient er voor het organiseren van een activiteit toestemming gevraagd te worden. Dit kan door online een aanvraag voor toestemming in te dienen. Wij ontvangen de aanvraag graag twee maanden voor de geplande datum van de activiteit.

Bij het beoordelen van een aanvraag kijken we naar de volgende punten:

  • Past de aard van het evenement bij het gebied?
  • In welke mate wordt de flora en fauna van het gebied verstoord?
  • Zijn er al plannen voor andere activiteiten in het gebied?

Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, is het van belang dat je ons zoveel mogelijk informatie geeft over de opzet, aard en locatie van de activiteit. Utrechts Landschap heeft als grondeigenaar het recht om bepaalde activiteiten niet toe te staan.

Geen toestemming nodig

Voor natuurgerichte activiteiten binnen de gestelde openstellingsregels van een gebied, zoals wandelen en hardlopen, die individueel worden ondernomen, zonder commercieel oogmerk en waarvan het gezelschap niet groter is dan 9 personen hoeft geen toestemming aangevraagd te worden. Indien er bij de activiteit materialen in het gebied worden geplaatst moet er wel toestemming worden aangevraagd.

Waarom zijn er kosten verbonden aan een toestemmingsaanvraag?

Utrechts Landschap vraagt een kleine vergoeding als tegemoetkoming voor de kosten die wij maken om een aanvraag te kunnen behandelen.

Bekijk hier voorbeelden van hoe Utrechts Landschap verschillende activiteiten beoordeelt.

Toestemming

Indien wij toestemming verlenen, ontvang je een mail met hierin de afspraken en voorwaarden die zijn overeengekomen tussen Utrechts Landschap en de organisator(en). Indien een vergoeding is overeengekomen, ontvang je tevens een factuur. Beschermers van Utrechts Landschap ontvangen korting.

Online aanvraag

Wat voor activiteit ga je organiseren?

Indien voor een activiteit inschrijfgeld of een lidmaatschap verplicht is, behandelen we het als een commerciële activiteit.

Vindt de activiteit plaats in meerdere gebieden van verschillende terreineigenaren? Dan dient er toestemming gevraagd te worden via het gebruikersloket van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Vragen?

Wij hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via 030 – 220 55 55 of info@utrechtslandschap.nl.