Utrechts Landschap stelt haar terreinen graag beschikbaar voor recreatieve activiteiten. Hierbij is het van belang om het risico op verstoring in onze natuurgebieden zo minimaal mogelijk te houden. Daarnaast wil Utrechts Landschap de verschillende activiteiten in de gebieden zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

Dit is nodig om de kosten te kunnen dekken voor de toetsing van de aanvraag, de administratieve afhandeling, het toezicht en eventuele extra beheerkosten.

Voor natuurgerichte activiteiten binnen de gestelde openstellingsregels van een gebied, zoals wandelen en hardlopen, die individueel worden ondernomen, zonder commercieel oogmerk en waarvan het gezelschap niet groter is dan 9 personen hoeft geen toestemming aangevraagd te worden.

In het geval dat er activiteiten worden ondernomen waarbij attributen of materialen worden gebruikt, activiteiten die mogelijk effect hebben op de aanwezige flora en fauna en/of op de natuurbeleving van andere recreanten, is vooraf aanvragen van toestemming verplicht. Dit geldt in ieder geval bij activiteiten die ondernomen worden met een gezelschap vanaf 10 personen, of activiteiten waarvoor een vergoeding (inschrijfkosten/lidmaatschap) wordt gevraagd. Deze toestemmingsaanvragen vallen in de categorie ‘commerciële activiteiten’.

Wij ontvangen een aanvraag graag twee maanden voor de datum van de activiteit.

In dat geval kan een aanvraag ingediend worden via Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

De primaire zorg van Utrechts Landschap richt zich op de bescherming van de natuur, de hierin aanwezige flora en fauna en op voorkoming van verstoring. Indien er een risico bestaat dat schade of verstoring optreedt, geven wij geen toestemming voor de betreffende activiteit. Gedurende het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) zullen wij extra terughoudend zijn in het geven van toestemming voor activiteiten.

Het is voor ons als natuurorganisatie echter altijd een uitdaging om binnen het spanningsveld van natuurbeleving en natuurbescherming een zorgvuldige afweging te maken welke initiatieven wij ondersteunen en welke activiteiten wij op grond van onze kerndoelen of beschikbare capaciteit en middelen niet kunnen toestaan.

Utrechts Landschap heeft Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) in dienst. Zij hebben als taak om toezicht te houden in onze natuurgebieden en dragen hiermee bij aan het tegengaan van verstoring, overlast en criminaliteit in de natuurgebieden. Bij geconstateerde overtredingen kunnen zij eventueel strafrechtelijk optreden.