Word Beschermer

Toestemming

Zelfs iets organiseren

Voor het houden van georganiseerde activiteiten in gebieden van Utrechts Landschap heeft u schriftelijke toestemming nodig. Bij iedere aanvraag bekijken we om wat voor activiteit het gaat, hoeveel deelnemers er worden verwacht en in welk gebied het wordt gehouden. Waar mogelijk verlenen wij graag toestemming. Utrechts Landschap heeft echter altijd het recht om geen toestemming te geven. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het broedseizoen, te verwachten overlast voor flora en fauna of de aard van de activiteit.

Utrechts Landschap kent twee soorten toestemmingen:

  • eenmalige toestemming
  • doorlopende toestemming

Eenmalige toestemming

Voor verenigingen, stichtingen, scholen of privépersonen die één keer een activiteit willen organiseren in een natuurgebied van Utrechts Landschap. Denk hierbij aan een sponsorloop, wedstrijd, concours, avondvierdaagse, seizoenstocht of evenement. Aan een eenmalige toestemming zitten kosten verbonden. De aanvraag moet twee maanden voorafgaand aan het evenement zijn ingediend.

Kosten eenmalige toestemming

De hoogte van de kosten voor een eenmalige toestemming is afhankelijk van het aantal deelnemers en de aard van de activiteit. De minimumkosten zijn:

Vaste administratiekosten per toestemming €30,- 
Bijkomende kosten (afhankelijk van aantal deelnemers)  
0-50 deelnemers  €0,-
51-100 deelnemers  €20,-
101-250 deelnemers  €50,-
251-500 deelnemers  €100,-
501-750 deelnemers  €150,-
751-1000 deelnemers  €250,-
> 1000 deelnemers  €500,-

Afhankelijk van de aard van de activiteit kunnen hier kosten bijkomen.

Doorlopende toestemming

Bedoeld voor organisaties of verenigingen die jaarlijks meerdere commerciële activiteiten organiseren in onze natuurgebieden. Denk hierbij aan een hondenuitlaatservice, commerciële kinderfeestjes en sportverenigingen.

Kosten doorlopende toestemming

Aan een doorlopende toestemming zitten kosten verbonden. Deze kosten zijn op aanvraag. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling terreinbeheer via info@utrechtslandschap.nl of tel. 030 - 220 55 55.

Toestemming aanvragen

Voor het aanvragen van toestemming kunt u contact opnemen met de afdeling terreinbeheer via info@utrechtslandschap.nl of tel. 030 - 220 55 55. In uw mail plaatst u alle gegevens (datum, tijd, locatie, omschrijving activiteit, te verwachte aantal deelnemers, contactpersoon met postadres en telefoonnummer), inclusief een digitale kaart (max. 3 MB). De afdeling terreinbeheer bekijkt de aanvraag en overlegt met de boswachter of er toestemming wordt verleend. Aan de toestemming zijn kosten verbonden. De aanvraag moet twee maanden voorafgaand aan het evenement worden ingediend.

U kunt bij de afdeling terreinbeheer ook terecht met vragen.

Meestgestelde vragen