Word Beschermer

Stichting Kasteel Loenersloot

Stichting Kasteel Loenersloot

Stichting Het Utrechts Landschap en Stichting Kasteel Loenersloot zijn twee aparte stichtingen, elk met een eigen werkplan en begroting. Het kasteel is eigendom van Stichting Kasteel Loenersloot; het beheer van het kasteel en de belangenbehartiging worden uitbesteed aan Utrechts Landschap. Stichting Kasteel Loenersloot heeft dus geen eigen personeel in dienst.

Beide stichtingen hebben een eigen Bestuur en Raad van Toezicht. De bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht van Stichting Kasteel Loenersloot worden niet betaald voor hun werk.

Bestuur Stichting Kasteel Loenersloot:

Drs. M. Kortbeek, voorzitter
P. Snikkers, penningmeester
Ing. A. van Gellicum MRE MRICS
Prof. dr. H.A.C. Runhaar
Drs. A.A. Swinkels
Drs. B.H. Verfürden
Ir. N.J. de Vries

Raad van Toezicht Stichting Kasteel Loenersloot:

W.I.I. van Beek, voorzitter
prof. ir. N.D. van Egmond
drs. ing. H. Nagel
ir. K. Strijbis
mr. H.A.E. Uniken Venema

Doel en missie

Doel:

Het in stand houden van Kasteel Loenersloot inclusief de collectie, het park, de landerijen en de bijgebouwen als levend cultuurmonument.

Missie:

Stichting Kasteel Loenersloot werkt actief aan het behouden, versterken en ontwikkelen van erfoed, landschap en natuur en wil mensen daarbij betrekken en ruimte bieden om daarvan te genieten. We gaan hierbij betrokken, daadkrachtig en vernieuwend te werk.