Werkzaamheden Amerongse bos

Komende herfst en winter zullen in het Amerongse bos boswerkzaamheden plaatsvinden. Langs wegen en paden kunnen lokaal bomen worden gesnoeid of weggehaald ten behoeve de veiligheid. Op verschillende plekken in het bos voeren we een dunning uit en planten we inheemse soorten aan.

Werkzaamheden

De dunningswerkzaamheden zijn erop gericht om de variatie van het bos te vergroten. Op sommige plekken krijgen inheemse loofbomen zoals eiken en berken, en grove dennen meer ruimte om uit te groeien tot grote, oude bomen. Inheemse loofbomen herbergen meer verschillende insecten en zijn daarom belangrijk voor een hogere biodiversiteit. Op andere plekken worden open plekken gemaakt om de groei van jonge boompjes te stimuleren. Uitsluitend bomen met een verfstreep (bles) zullen worden verwijderd. Eind oktober zal er gestart worden met het bleswerk.

Houtoogstmachine

Op sommige plekken worden bomen met de motorzaag gezaagd en op andere plekken wordt een houtoogst-machine gebruikt. De bosbodem is gevoelig voor bodemverdichting. Door met een machine met brede banden (dus een lage wieldruk) te werken en te rijden over zoveel mogelijk dezelfde paden wordt de bosbodem zo min mogelijk beschadigd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen paden soms toch beschadigd raken. We vragen hiervoor uw begrip en geduld; we maken de paden na de uitvoering weer in orde.

Uitvoering

Op de meeste plekken wordt het werk uitgevoerd door een aannemer. Wijzelf zullen ook op andere plekken dan staan aangegeven kleine werkzaamheden verrichten. Na de dunningswerkzaamheden zullen we op een aantal plekken ook bos aanplanten en verrijken met soorten die van nature in dit type bos thuishoren maar die nu nog ontbreken.

Meer weten?

Bekijk deze pagina.

Let op: de excursie op 26 november gaat niet door.