Word Beschermer

Stichting De Utrechtse Molens

Stichting De Utrechtse Molens

Stichting Het Utrechts Landschap en Stichting De Utrechtse Molens zijn twee aparte stichtingen, elk met een eigen werkplan en begroting. De molens zijn eigendom van Stichting De Utrechtse Molens; het beheer van de molens en de belangenbehartiging worden uitbesteed aan Utrechts Landschap. De Utrechtse Molens heeft dus geen eigen personeel in dienst.

Beide stichtingen hebben een eigen Bestuur en Raad van Toezicht. De bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Utrechtse Molens worden niet betaald voor hun werk.

Bestuur Stichting De Utrechtse Molens:

Drs. M. Kortbeek, voorzitter
P. Snikkers, penningmeester
Ing. A. van Gellicum MRE MRICS
Prof. dr. H.A.C. Runhaar
Drs. A.A. Swinkels
Drs. B.H. Verfürden
Ir. N.J. de Vries

Raad van Toezicht Stichting De Utrechtse Molens:

W.I.I. van Beek, voorzitter
prof. ir. N.D. van Egmond
drs. ing. H. Nagel
ir. K. Strijbis
mr. H.A.E. Uniken Venema

Doel en missie

Doel:

  • Het behouden van molens in het Utrechtse landschap door middel van aankoop, restauratie en beheer. Hierbij richten we ons ook op de gebouwen die bij de molen horen, zoals molenaarshuizen en gemalen.
  • Het beschermen en verbeteren van de molenbiotoop (de omgeving waar de molen staat), zodat molens voldoende wind blijft vangen om hun functie uit te kunnen oefenen.

Missie:

Stichting De Utrechtse Molens werkt actief aan het behouden, versterken en ontwikkelen van molens, landschap en natuur en wil mensen daarbij betrekken en ruimte bieden om daarvan te genieten. We gaan hierbij betrokken, daadkrachtig en vernieuwend te werk.