Lunenburgerwaard met Wijk bij Duurstede

Lunenburgerwaard

De Lunenburgerwaard is het uiterwaardengebied ten oosten van Wijk bij Duurstede. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Rijndijk en in het zuiden door een afgesneden arm van de Nederrijn die ontstaan is na de aanleg van de nabijgelegen stuw. De totale oppervlakte van het uiterwaardencomplex is circa 90 hectare waarvan Utrechts Landschap zo’n 7 hectare in bezit heeft.

Lunenburgerwaard sloot

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard

De provincie Utrecht gaat de natuurontwikkeling van de Lunenburgerwaard verder versterken zodat de variatie aan planten en dieren, waaronder vogels in deze uiterwaard toenemen. De provincie Utrecht doet dit samen met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Utrechts Landschap en gemeente Wijk bij Duurstede.

De Lunenburgerwaard is een belangrijke verbinding in het Natuur Netwerk Nederland en is onderdeel van het netwerk van Natura 2000 gebieden langs de Nederrijn en Lek. Net als langs de andere grote rivieren ligt hier ook een opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Vanuit het Rijk en Europa zijn dit belangrijke opgaven, waar de Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat invulling aan geven. Meer weten over het plan van de natuurontwikkeling? Kijk op de website van de provincie Utrecht voor meer informatie.

Utrechts Landschap is nauw betrokken als terreineigenaar en denkt mee in de uitwerking van het plan en het toekomstig beheer.

steenfabriek oude luchtfoto

Steenfabriek

In de Lunenburgerwaard ligt de voormalige steenfabriek Lunenburgerwaard met woningen. De steenfabriek heeft in 1985 zijn laatste stenen geproduceerd. Het complex van de voormalige fabriek is nu in gebruik als caravan- en botenstalling.

Lunenburgerwaard

Kleiputten

In de loop der tijd is door de steenfabriek veel klei gewonnen. Een groot aantal kleiputten is in de jaren ’70 weer opgevuld met slib uit de rivier en afgedekt met teruggeplaatste bodemlaan. Langs de winterdijk liggen kleiputten en overblijfselen daarvan, die herinneren aan de kleiwinnen ten behoeve van de dijkverhoging in de 19e eeuw.

Lunenburgerwaard

Flora en fauna

In dit gebied zijn kleine moerasjes en daar groeien o.a. zwanenbloem, watergentiaan en grote weegbree. Ook amfibieën en vogels zoals de watersnip zijn graag op deze plekken.

Praktische informatie

  • Ingang

    Aan de Rijndijk. Er is geen parkeerplaats. Dus kom op de fiets!

  • Honden verboden

  • Boswachter

    Maarten den Hartigh