Laan Over-Holland

Gouden Eeuw

In de Gouden Eeuw bouwden rijke Amsterdammers buitens langs de Vecht om de stad te ontvluchten. Over-Holland is zo’n goed bewaard gebleven buiten.

Huize Over-Holland

Buitenplaatsen

Tijdens de Gouden Eeuw ontstond bij Amsterdamse patriciërs behoefte aan buitenverblijven om de stedelijke beslommeringen te ontvluchten. Hun aandacht viel op de stroomruggen van de Vecht. Zo ontstonden buitenplaatsen. De naam is afgeleid van het feit dat de buitenplaats als het ware een stukje Holland was op de in Utrecht gelegen oever van de Vecht. Over-Holland werd gesticht in 1676.

bonte specht

Pont

De buitenplaats ligt ingesloten tussen het Amsterdam-Rijnkanaal aan de westzijde en de Vecht aan de oostzijde. In het noorden grenst het aan de buitenplaats Sterreschans, een particulier terrein. Eind negentiende eeuw werd langs de rand van Over-Holland het Amsterdam-Rijnkanaal gegraven (toen nog Merwedekanaal geheten). De buurman van Over-Holland, de eigenaar van buitenplaats Sterreschans, moest daarvoor grond verkopen aan het Rijk. Hij was daartoe bereid op één voorwaarde: dat er een pont zou komen tussen zijn landgoed en het privé-stationnetje dat hij eerder al had afgedwongen toen het spoor van Utrecht naar Amsterdam over zijn grondgebied werd aangelegd.

Sneeuwklokjes

Stinsenplanten en vogels

In het voorjaar bloeien er rond het hoofdhuis op Over-Holland veel stinsenplanten zoals donkere ooievaarsbek, sneeuwklokje, wilde hyacint en winterakoniet. Aan de westkant van de Rijksstraatweg ligt de zogeheten ‘overplaats’, met een geheel ander karakter. Dit deel is toegankelijk voor publiek. In het centrum liggen open, bloemrijke weilanden met sloten. De graslanden worden omsloten door opgaand bos en (essen)hakhout. Op Over-Holland komen veel (broed)vogels voor zoals roodborst, winterkoning, fitis, buizerd, boomvalk en ijsvogel.

Brug met leuning Over-Holland

Restauratie Over-Holland

Over-Holland is grondig gerestaureerd. Twee jaar lang is er intensief gewerkt om het historische karakter van het monumentale overpark te herstellen en daarmee zowel de toegankelijkheid als de beleefbaarheid te verbeteren. Waterpartijen zijn gebaggerd, bomen, heesters en laanbomen aangeplant, paden hersteld, nieuwe bruggen geplaatst, dammen met duikers door bruggen vervangen, de entree gereorganiseerd en de tuinschuur gerestaureerd.

Praktische informatie

  • Honden

    Honden aan de lijn.

  • Wandelroute

    Vrij wandelen op paden.

  • Boswachter

    Joris Hellevoort