Word Beschermer

Ontdek Lunenburgerwaard

Lunenburgerwaard

De Lunenburgerwaard is het uiterwaardengebied ten oosten van Wijk bij Duurstede. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Rijndijk en in het zuiden door een afgesneden arm van de Nederrijn die ontstaan is na de aanleg van de nabijgelegen stuw. De totale oppervlakte van het uiterwaardencomplex is circa 90 hectare waarvan Utrechts Landschap zo’n 7 hectare in bezit heeft.

Steenfabriek
In de Lunenburgerwaard ligt de voormalige steenfabriek Lunenburgerwaard met woningen. De steenfabriek heeft in 1985 zijn laatste stenen geproduceerd. Het complex van de voormalige fabriek is nu in gebruik als caravan- en botenstalling.

Kleiputten
In de loop der tijd is door de steenfabriek veel klei gewonnen. Een groot aantal kleiputten is in de jaren '70 weer opgevuld met slib uit de rivier en afgedekt met teruggeplaatste bodemlaan. Langs de winterdijk liggen kleiputten en overblijfselen daarvan, die herinneren aan de kleiwinnen ten behoeve van de dijkverhoging in de 19e eeuw.

Flora en fauna
In dit gebied zijn kleine moerasjes en daar groeien o.a. zwanenbloem, watergentiaan en grote weegbree. Ook amfibieën en vogels zoals de watersnip zijn graag op deze plekken.