Utrechts Landschap verwerft vier hectare grasland bij Vianen

Utrechts Landschap heeft een stuk grasland van 3,6 hectare aangekocht bij Vianen. Het perceel ligt in de polder Bolgerijen en is aansluitend aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook grenst het aan bestaand eigendom van Utrechts Landschap. Het beheer van dit grasland wordt natuurinclusief en op termijn wil Utrechts Landschap hier nieuwe natuur realiseren.

sloot polder Bolgerijen

Natuur versterken
Het aangekochte perceel ligt ten westen van de golfbaan, dichtbij de natuurgebieden Bolgerijen en Autena die al in bezit zijn van Utrechts Landschap. De aankoop brengt het realiseren van een aaneengesloten natuurgebied in deze omgeving dichterbij. ‘Hierdoor wordt het aandeel natuur op deze plek vergroot en versterkt. Ook kan het perceel in de toekomst een mooie natuurlijke overgang vormen tussen landbouwgebied en bos’, zegt Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van Utrechts Landschap

Natuurinclusief beheer
Met deze aankoop kan Utrechts Landschap de biologische landbouw in het gebied een impuls geven. Het beheer van dit stuk grasland wordt natuurinclusief; hierbij wordt meer rekening gehouden met de natuur. Saskia van Dockum: ‘Dat betekent dat bemesting, maaien en gebruik van bestrijdingsmiddelen beperkt worden. Bovendien willen we hier in de toekomst nieuwe natuur ontwikkelen.’

Meer Utrechtse Natuur
Utrechts Landschap bewaart al bijna honderd jaar de rust in de drukke provincie Utrecht. De stichting koopt natuur en erfgoed aan om het te behouden voor de toekomst. ‘Hierbij streven we naar het verbinden en versterken van bestaande natuurgebieden. En naar het verhogen van de biodiversiteit’, aldus Saskia van Dockum.

Middels een grote actie probeert Utrechts Landschap meer natuur aan te kopen in Utrecht. Hieraan bijdragen kan via deze link: utrechtslandschap.nl/meernatuur