Sandenburgerwaard en Gravebol

Bloeiende margrieten

Ten oosten van Wijk bij Duurstede liggen de Lunenburgerwaard, Sandenburgerwaard en Gravebol. De gebieden worden in het noorden begrensd door de Rijndijk en in het zuiden door een afgesneden arm van de Nederrijn die is ontstaan na de aanleg van de nabijgelegen stuw. De uiterwaarden vormen een belangrijke schakel in het traject van natuurgebieden langs de Nederrijn tussen Rhenen en Wijk bij Duurstede en zijn alle drie aangewezen als Natura 2000-gebied.

Werkzaamheden Sandenburgerwaard

Sandenburgerwaard

De Sandenburgerwaard is in 2020 heringericht tot natuurgebied met bijzondere moerasnatuur. Het is een Natura 2000-gebied, net als de Lunenburgerwaard en Gravebol. De Sandenburgerwaard is niet toegankelijk voor publiek. Vanaf de toegangsweg naar Gravebol heb je aan de rechterkant goed uitzicht over het natuurgebied.

Lunenburgerwaard

Gravebol

Utrechts Landschap is eigenaar van natuurgebied Gravebol. Hier is een plas- en moerasgebied aangelegd, dat deels in directe verbinding staat met de rivier. De plas en het moeras dragen bij aan de ontwikkeling van diverse soorten vis zoals zeelt en grote modderkruiper. Maar ook libellen en veel vogelsoorten.

In de oude rivierarm Nederrijn is rivierhout aangebracht. Dit rivierhout zorgt onder andere voor schuilgelegenheid voor vissen. Wieren, algen en mossen vestigen zich op het hout en trekken kreeftjes en andere organismen aan. Die dienen op hun beurt weer als voedsel voor vissen die bovendien hun eieren kunnen leggen in de begroeiing op het hout. Zo vormt het rivierhout als het ware een zoetwaterkoraalrif dat het ecosysteem verrijkt.

Praktische informatie

De Sandenburgerwaard en Gravebol zijn niet toegankelijk voor publiek. Het recreatiegebied Gravebol is eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede en is wel toegankelijk voor publiek.

  • Boswachter

    Maarten den Hartigh