De Heidetuin is klaar voor de toekomst

Wie een wandeling maakt door de Heidetuin in Driebergen-Rijsenburg, valt het direct op: hier is flink wat werk verricht. De karakteristieke tuin werd in oktober 2022 eigendom van Utrechts Landschap. Om het gebied op te knappen en toekomstbestendig te maken, waren ingrijpende werkzaamheden nodig. Mede dankzij een crowdfundactie is het bijzondere park weer een prachtige en beleefbare plek, klaar voor de toekomst.

Klimaatbestendig
Door stikstofneerslag, klimaatverandering en langere perioden van warmte en droogte kreeg de Heidetuin de laatste jaren last van vergrassing en uitval van heidesoorten die niet tegen droogte kunnen. De uitgevallen uitheemse planten zijn vervangen door droogtebestendige heide, inheemse heesters en kruiden. Soorten die sterk genoeg zijn om op droge grond te groeien en geen extra water of mest nodig hebben. Het doel is een Heidetuin die droge periodes goed kan overleven en duurzaam in stand gehouden kan worden.

Achterstallig onderhoud
Naast de nieuwe aanplant is veel noodzakelijk achterstallig onderhoud gepleegd. De doorgeschoten rododendrons zijn teruggesnoeid zodat ze weer in hun karakteristieke volle vorm terug kunnen groeien. Gevaarlijke dode bomen zijn omgehaald. Waterpartijen zijn opgeschoond en waar mogelijk is de beschoeiing vervangen door natuurlijke oevers die de biodiversiteit bevorderen.

Aandacht voor beleefbaarheid
Aandachtspunt bij het nieuwe ontwerp was de beleefbaarheid van de Heidetuin. Door ingrijpen van Utrechts Landschap is de Heidetuin opnieuw ingericht als prettige en veilige ontmoetingsplek voor buurtbewoners, wandelaars en natuurliefhebbers. Dankzij extra bankjes op mooie plekken en het vrijmaken van zichtlijnen kan weer genoten worden van de opgeknapte tuin. Er ligt een nieuwe wandelroute die geschikt is voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Met het afsluiten van sluipdoorgangen naast de fietspaden wordt voorkomen dat fietsers en scooters op de wandelpaden komen. Zo wordt de veiligheid van alle recreanten in het park verhoogd.

Met dank aan betrokken omgeving
Het herstelplan voor de Heidetuin is in nauw overleg met belangengroep Tussen Heuvelrug & Wetering opgesteld. Het toekomstbestendig maken van het gebied is mogelijk gemaakt dankzij een succesvolle fondsenwervende campagne onder betrokken buurtbewoners en Beschermers van Utrechts Landschap, een prachtige bijdrage in de vorm van twee bruggen van Stichting Wel-Doen Driebergen, bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en de gemeente Utrechtse Heuvelrug.