Utrechts Landschap verwerft natuur bij Driebergen

Utrechts Landschap heeft bij Driebergen twee stukken natuur verworven van gezamenlijk zo’n acht hectare. Het gaat om een stuk bos van 4,5 hectare in het Driebergse Bos en een historisch parkbos van 3,6 hectare van de vroegere buitenplaats Beukenstein. Met Utrechts Landschap als eigenaar blijven deze gebieden voor altijd natuur.

Driebergse Bos
Het Driebergse Bos is een gemengd bos met loofbomen en naaldbomen, waar verschillende wandel- en fietspaden doorheen lopen. Het perceel grenst direct aan bestaande gebieden van Utrechts Landschap en is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Dat netwerk verbindt natuurgebieden in Nederland met elkaar zodat planten en dieren meer kans hebben om te overleven. ‘Aaneengesloten natuurgebieden zijn goed voor de biodiversiteit’, zegt Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van Utrechts Landschap. ‘Bovendien vormt dit stuk bos een verbinding tussen de percelen die we in 2022 hebben aangekocht. Daarmee geeft het een boost aan de aanwezige natuur in dit gebied.’

Park Beukenstein
Park Beukenstein behoorde oorspronkelijk tot de gelijknamige buitenplaats in Driebergen. Het park is rond 1910 aangelegd door de bekende landschapsarchitect L.A. Springer. Hij maakte een ontwerp in late landschapsstijl met vijvers, bospartijen en slingerpaden. Rondom de witte villa – die begin jaren zeventig plaatsmaakte voor het huidige rusthuis – werd een tuin in Japanse stijl aangelegd. Hiervan is nog veel beplanting aanwezig. Behalve bij Clingendael in Wassenaar zijn er in Nederland geen andere voorbeelden van deze tuinaanleg.

Cultuurhistorie
Dankzij de parkaanleg en Japanse elementen heeft Beukenstein grote cultuurhistorische waarde. Ook is het parkbos onderdeel van de Utrechtse Lustwarande: een gordel van meer dan honderd buitenplaatsen en landgoederen aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug.

Noodzakelijk beheer
Utrechts Landschap gaat eerst aan de slag met noodzakelijk beheer. Door achterstallig onderhoud staan er bomen met dode takken of geheel rotte bomen dichtbij wandelpaden. In gevaarlijke situaties zullen de bomen worden gesnoeid. Momenteel werkt de boswachter aan een beheerplan om het parkbos voor mensen, planten en dieren aantrekkelijker te maken. ‘Het gebied is in goede handen en we gaan het nog mooier maken,’ aldus Saskia van Dockum.