Raster beschermt dassen op de Kurk

Op de Kurk, een klein natuurgebiedje in Driebergen, is onlangs een raster geplaatst om te voorkomen dat dassen de drukke weg op gaan. Dassen probeerden hier regelmatig via een smal dammetje over te steken maar belanden dan op de door sloten omringde wetering. Dat had soms fatale aanrijdingen tot gevolg.

Op rustigere plekken, waar dassen zich niet vastlopen op de wetering, is het nog steeds mogelijk voor ze om de oversteek te maken richting de polder. In deze voedselrijke graslanden gaan zij graag op zoek naar emelten, engerlingen en regenwormen.

Rasters en tunnels
Boswachter Utrechts Landschap Maarten den Hartigh: “In het nabijgelegen natuurgebied de Woerd worden dassen gemonitord, dit jaar zijn daar al twee jonge dassen gespot. Van april tot en met juni is een cruciale periode voor dassen omdat jongen dan nog bij de moeder zogen.” Het gaat goed met dassen op de Utrechtse Heuvelrug, de populatie stijgt. Het raster op de Kurk is één van de maatregelen die Utrechts Landschap neemt om dassen te beschermen.

  • Tussen het Amerongse bos en de Amerongse Bovenpolder en Bornia en Noordhout zijn dassentunnels aangelegd.
  • Bij het plaatsen van (gaas)rasters, zoals in natuurgebied Dartheide, belemmeren we geen wildwissels. Door rekening te houden met het “dassenpaadje” kan de das het ven bereiken.
  • Op de Laarsenberg sluiten we sluippaden af voor recreanten om te voorkomen dat het leef- en foerageergebied van de das versnippert en verstoord raakt.