Samenwerking staat centraal op Dag van de Duurzaamheid

Op dinsdag 10 oktober, de ‘Dag van de Duurzaamheid’, stonden Utrechts Landschap en DierenPark Amersfoort samen met ruim vijftig bedrijfsvrienden stil bij het thema duurzaamheid.

In het Rijk der Reuzen, het olifantenverblijf, werden de aanwezigen welkom geheten door Saskia van Dockum, directeur-bestuurder bij Utrechts Landschap en Astrid Wassenaar, algemeen directeur van DierenPark Amersfoort. Ze moesten hun best doen om de aandacht van iedereen erbij te houden, want op de achtergrond haalde jonge olifant Yindi vrolijke capriolen uit. Beide directeuren benadrukten het belang van duurzaamheid.

Saskia van Dockum: “Utrechts Landschap heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en probeert via allerlei initiatieven hieraan een bijdrage te leveren. Zo is ons wagenpark grotendeels elektrisch en wekken we 2/3 van de benodigde energie voor onze bedrijfsvoering inmiddels zelf op. We dagen ook onze leveranciers uit. En stimuleren via bijeenkomsten als deze ook Bedrijfsvrienden van Utrechts Landschap van en met elkaar te leren.”

Astrid Wassenaar: “Naast dat wij zelf als DierenPark Amersfoort intensief bezig zijn met duurzaamheid, willen wij ook kinderen enthousiasmeren om duurzamer om te gaan met onze wereld. Zij inspireren op hun beurt weer hun ouders en grootouders. Heel fijn en belangrijk dat het Utrechts Landschap dezelfde groene en duurzame waardes nastreeft. Daarin versterken wij elkaar.”

Natuur als duurzame inspiratiebron
Heleen Post, onderzoekscoördinator in DierenPark Amersfoort, nam het publiek vervolgens mee in enkele duurzame voorbeelden uit de dierenwereld. Zo zijn er termietenheuvels die door hun speciale vorm altijd een constante temperatuur behouden; een techniek die ook in gebouwen toegepast kan worden. En de borstvinnen van bultruggen stonden model voor de wieken van windmolens. Dit nabootsen van de natuur voor oplossingen in onze hedendaagse wereld noemen we biomimicry.

Olifanten en energiebesparing
Ook de plek van de bijeenkomst had een duidelijke link met duurzaamheid. Het olifantenverblijf van het dierenpark heeft een flinke oppervlakte en dus veel kubieke meters. Dit gebouw moet altijd een temperatuur van minimaal 18 graden hebben om olifanten goed te huisvesten. Bovendien moeten de dieren naar buiten kunnen wanneer ze dat willen, wat een grote uitdaging vormt op het gebied van energiebesparing. Rubberen flappen voor de deuren vormen een van de oplossingen. Olifanten blijken zelf ook allerlei handige aanpassingen te hebben om hun lichaam op temperatuur te houden. Is het warm dan wapperen ze met hun oren en verwijden de bloedvaten zich.

Duurzaamheid op de agenda
Vervolgens werden in een gezamenlijke sessie door verschillende van de aanwezige bedrijven hun ervaringen en voorbeelden op het gebied van duurzaamheid gedeeld. Bij veel van deze bedrijven is er aandacht voor dit thema en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Na een rondleiding door het inmiddels uitgestorven dierenpark keerden de aanwezigen huiswaarts. De dag werd afgesloten met een mooi staaltje recycling: iedereen kreeg een emmertje olifantenpoep mee naar huis.

Ook Bedrijfsvriend of DierenPartner worden? Hier lees je meer over de mogelijkheden: utrechtslandschap.nl/bedrijfsvriend en dierenparkamersfoort.nl/over/steunons