Stichting De Utrechts Molens is een zelfstandige stichting met een eigen werkplan en begroting. De molens zijn eigendom van de stichting, het beheer en de belangenbehartiging worden uitbesteed aan Utrechts Landschap. Stichting De Utrechtse Molens heeft geen eigen personeel in dienst.

Loenderveense Molen

Doel

  • Het behouden van molens in het Utrechtse landschap door middel van aankoop, restauratie en beheer. Hierbij richten we ons ook op de gebouwen die bij de molen horen, zoals molenaarshuizen en gemalen.
  • Het beschermen en verbeteren van de molenbiotoop (de omgeving waar de molen staat), zodat molens voldoende wind blijven vangen om hun functie uit te kunnen oefenen.
Detail Westveense Molen

Missie

Stichting De Utrechtse Molens werkt actief aan het behouden, versterken en ontwikkelen van molens, landschap en natuur en wil mensen daarbij betrekken en ruimte bieden om daarvan te genieten. We gaan hierbij betrokken, daadkrachtig en vernieuwend te werk.

Molen Maallust Amerongen

Contact

Postbus 121
3730 AC De Bilt
info@utrechtslandschap.nl
Telefoon 030 – 220 55 55

Bezoekadres

Landgoed Oostbroek
Bunnikseweg 39
3732 HV De Bilt