Pinetum

Midden in Birkhoven ligt het Pinetum, een verzameling van verschillende naaldbomen uit de gehele wereld. Het Pinetum is aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw als werkverschaffingsproject tijdens de crisisjaren. Op een oppervlakte van 1,5 hectare werden ongeveer 100 soorten naaldbomen geplant. De bomen staan in groepjes van drie, per werelddeel van herkomst. Niet alle bomen bleken te kunnen overleven in ons klimaat en in de arme grond van Birkhoven. In de loop der jaren zijn diverse bomen vervangen of verdwenen.

Pinetum Birkhoven

In de jaren tachtig onderging het Pinetum een opknapbeurt. In 2005 kwam Birkhoven in beheer van Utrechts Landschap. Sindsdien onderhoudt een groep enthousiaste vrijwilligers de bomenverzameling. 

Wist je dat?

  • een pinetum heel bijzonder is? In Nederland zijn maar zeven pineta te vinden.
  • een naaldboom eigenlijk een conifeer is? Conifeer betekent ‘kegeldragend’. Ook cipressen en jeneverbessen zijn coniferen. Zij hebben geen naalden, maar schubvormige bladeren. 
  • er ter wereld ongeveer 700 soorten coniferen voorkomen?
  • in Nederland van oorsprong drie coniferen voorkomen? De taxus, jeneverbes en grove den.
  • de meeste coniferen in de winter groen blijven? Slechts een enkele soort, zoals de lariks, verliest zijn naalden.