Word Beschermer

Beleid

Beleid

Op deze pagina kunt u de volgende beleidsstukken downloaden:

  • Meerjarenbeleidsplan
  • Beheerplannen natuurgebieden
  • Publieksverslag
  • Jaarverslag
  • Statuten en reglementen
  • Overig beleid

Meerjarenbeleidsplan

Beheerplannen natuurgebieden

In de beheervisie staat op hoofdlijnen de visie van Utrechts Landschap op het beheer van haar natuurgebieden. Ook onderwerpen als openstelling en recreatie, bosbeheer en hoe om te gaan met onze grote grazers komen aan de orde.

Voor bijna alle natuurgebieden is een beheerplan gemaakt. Daarin zijn de hoofdkeuzes uit de beheervisie praktisch vertaald naar het beheer van een natuurgebied en komen onderwerpen aan bod die eigen zijn voor dat gebied.

De beheerplannen hebben een looptijd van ongeveer 10 jaar. Ze geven de richting aan waar we met het beheer naar toe werken. Mochten nieuwe inzichten of omstandigheden daar aanleiding toe geven dan wordt tussentijds het beheer aangepast.

Omgeving Breukelen/Maarssen

Omgeving De Bilt/Bilthoven

Omgeving Utrecht

Omgeving Zeist

Omgeving Soest/Soesterberg

Omgeving Maarn/Doorn

Omgeving Amerongen/Rhenen

Omgeving Amersfoort

Omgeving Vianen

Publieksverslag

Jaarverslag

2016

2015

2014

2013

Statuten en reglementen

Statuten:

Directie en management:

Spaar- en beleggingsstatuut:

Meer informatie over beleggen door Utrechts Landschap

Overig beleid