Word Beschermer
Header afbeelding

Meer over het kasteelpark

Historie van het park

17/18e eeuw

Over de park- en tuinaanleg in de zeventiende en achttiende eeuw is weinig bekend. Dat er een en ander lag, blijkt uit een verhuurakte uit 1749 waar sprake is van een hoff, boomgaerdt, moestuijn, een druijventreckkas met sijn glaasen alsmeede den broeibackken.De bewoners van het kasteel aten dus druiven. Direct ten noorden van het kasteel lag een geometrische tuin. Op aquarellen van rond 1770 is deze tuin te zien.

Vermoedelijk is rond 1797 het huidige park aangelegd. Uit deze tijd is een aantal rekeningen bewaard gebleven van de levering van plantmateriaal. Een van de leveranciers was ene G. v.d. Laar.

Van Laar-park

Gijsbert van Laar was van oorsprong tuinman maar later ontwerper van parken van buitenplaatsen. Bekend is Van Laar voornamelijk door zijn Magazijn van Tuin-Sieraden. In dit plaatwerk is een groot aantal voorbeelden van tuinen en tuinsieraden, ornamenten en bouwwerken zoals bruggetjes, huisjes en obelisken, opgenomen. Doel was om eigenaren en ontwerpers te inspireren hun tuin en park te verfraaien.

Het park van kasteel Loenersloot heeft alle kenmerken van een 'Van Laar-park'. Het park is naar binnen gekeerd. Er zijn nauwelijks zichten naar buiten toe zoals in de latere landschapsstijl waar ontwerpers zichtlijnen op markante objecten in de omgeving zoals kerktorens en molens richtten. De waterpartijen en wandelpaden zijn sterk kronkelend waardoor op het relatief kleine oppervlak een maximaal effect werd gecreëerd. Een ander kenmerk zijn de vele kunstmatige heuveltjes. Oorspronkelijk hebben hier tuinsieraden op gestaan. Met een beetje fantasie kunnen de vier vroeg twintigste-eeuwse groepsschuilplaatsen van de Stelling van Amsterdam die in het park staan ook als tuinsieraden worden beschouwd.

Restauratie

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw is het onderhoud aan het park grotendeels nagelaten met als gevolg dat het park begin deze eeuw tot een oerwoud was geworden. Een aantal jaren geleden is begonnen met de restauratie en is de structuur hersteld. Het park is nu weer een aangename plek om in te wandelen. Hazen vinden er een schuilplaats en onder andere de kerkuil is er regelmatig te zien. Behalve aan de paden is er ook aandacht besteed aan de beplanting. Het park is pas af als er ook een aantal Tuin-Sieradenis geplaatst. Mooie bankjes, een obelisk op een van de heuveltjes en een hermitage.