Opknapbeurt Driebergse Heidetuin van start

Komende week start een aannemer voor Utrechts Landschap met werkzaamheden in de Driebergse Heidetuin. Het gebied wordt opgeknapt door achterstallig onderhoud aan te pakken. Tijdens de opknapbeurt zijn delen van de Heidetuin ontoegankelijk maar het natuurgebied blijft geopend voor recreanten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in maart afgerond.

Opknapbeurt
Tijdens de opknapbeurt worden bankjes vervangen, de hoofdentrees worden zichtbaarder gemaakt en de watergang krijgt een natuurvriendelijke oever. Ook de wandelpaden worden opgeknapt, dit betekent dat de Heidetuin vanaf dan ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Door klimaatverandering heeft de huidige beplanting in de Heidetuin het zwaar gekregen. Voor de opknapbeurt is er gekeken naar vegetatie die beter bestand is tegen droge zomers. Droogtebestendige heesters worden aangeplant en inheemse kruiden ingezaaid. De bloemen van deze soorten dragen bij aan de biodiversiteit omdat insectensoorten profiteren van hun nectar en zorgen voor bestuiving.

Heide
Op stukken grond waar gras de overhand heeft gekregen wordt dit verwijderd en daarop wordt heidemaaisel aangebracht, afkomstig uit eigen natuurgebieden. Hieruit zal op eigen kracht natuurlijke heide ontstaan, die naar verwachting weerbaarder is tegen het steeds extremere klimaat dan veel heidesoorten die ooit in de Heidetuin zijn aangeplant.

Excursie
Op vrijdag 20 januari om 15 uur bent u van harte welkom voor een excursie door de Heidetuin. U kunt ter plekke vragen stellen over de werkzaamheden. Aanmelden kan via zuid@utrechtslandschap.nl. Vermeld bij uw aanmelding met hoeveel personen u deelneemt. Het startpunt van de excursie is de ingang aan de Wethouder Verhaarlaan.

Natuurnetwerk Nederland
In oktober 2022 kocht Utrechts Landschap de Heidetuin en andere gebieden over van gemeente Utrechtse Heuvelrug. De percelen maken onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de ecologische hoofdstructuur van Nederland. De aankoop zorgt voor versterking van ecologische verbindingen en behoud en ontwikkeling van hoge natuurwaarden. De meeste aangekochte gebieden liggen aan de bebouwde kom van Driebergen-Rijsenburg: het Seminarieterrein, het Driebergse bos, het Rijsenburgse bos, Beerschoten-Willinkshof, in het zuidwesten Hoenderdaal en Wildbaan Zuidwest en de Koeheuvels bij Maarn.