Word Beschermer
Header afbeelding

Utrechts Landschap presenteert beleid voor komende vijf jaar

heidesteinvrijdag 25 mei 2018

Utrechts Landschap presenteert vandaag een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar. Afgelopen februari deed de stichting een oproep aan haar achterban om door middel van een enquête mee te denken over het beleid. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het nieuwe beleidsplan dat te lezen is op www.utrechtslandschap.nl/beleidsplan.         

Utrechts Landschap ontwikkelt, beschermt en beheert natuur en erfgoed in de provincie Utrecht. Samen met de Utrechtse samenleving stelt het natuur en erfgoed veilig voor de toekomst. ‘Dit doen we omdat de Utrechtse natuur en het erfgoed onvervangbaar zijn. Vanwege hun intrinsieke waarde en voor het welzijn van de Utrechtse samenleving, ‘ zegt Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van Utrechts Landschap. 

Utrechts Landschap betrok al in 2016 de achterban om zijn ambities aan te scherpen. Bij de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan vroeg Utrechts Landschap opnieuw zijn Beschermers (donateurs), Bedrijfsvrienden, vrijwilligers en zakelijke relaties om advies. Dit keer via een enquête. Van Dockum: ‘De respons op onze enquête was boven verwachting hoog. Met de input van bijna 1.000 relaties hebben wij onze speerpunten voor de komende vijf jaar bepaald.’

Ambitie

De afgelopen vijf jaar zag Utrechts Landschap het eigen natuur- en erfgoednetwerk en de achterban groeien. De doelstelling van de stichting is onverminderd actueel. Grote vraagstukken, zoals de omschakeling naar duurzame energie, infrastructurele en verstedelijkingsopgaven, maken de druk op het buitengebied ongekend hoog. Ook een toename van het aantal recreanten zorgt voor druk op de natuur. Tegelijkertijd groeit de betrokkenheid van Utrechters bij de bescherming van hun leefomgeving.

In de periode 2018-2023 wil Utrechts Landschap het eigen natuur- en erfgoednetwerk uitbreiden met 500 hectare. ‘We dragen bij aan de afronding van het Natuur Netwerk en onderzoeken samenwerking in het veenweidegebied, waar we kansen voor natuur zien en geven onze bestaande natuurgebieden, buitenplaatsen en landgoederen een kwaliteitsimpuls.’ Andere speerpunten zijn het bewaken van de balans tussen beschermen en beleven in een drukke provincie, het verder vergroten van de achterban en het actief betrekken van de Utrechtse samenleving. Het groene en militaire erfgoed van Utrechts Landschap krijgt deze beleidsperiode speciale aandacht, net als de samenwerking met provinciale en lokale relaties. Ook wil Utrechts Landschap de interne organisatie verduurzamen. Alle deze uitdagingen wil de stichting graag samen met de inwoners van de provincie aangaan.

Het beleidsplan is te lezen op https://www.utrechtslandschap.nl/beleid.

« Terug

Delen:

Share Share