Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Tweede compartiment Hooge Kampse Plas Groenekan feestelijk opgeleverd

Oplevering tweede compartiment Hooge Kampse Plas 6A.jpgmaandag 15 oktober 2018

Utrechts Landschap was donderdag 11 oktober aanwezig bij de oplevering van het tweede deel van de herinrichting van de Hooge Kampse Plas in Groenekan. Tijdens de bijeenkomst bij de plas met daarbij K3Delta, Hoogheemraadschap, de Stichtse Rijnlanden en leden van de klankbordgroep werd stilgestaan bij deze nieuwe mijlpaal. Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van Utrechts Landschap, mocht tijdens de oplevering plaatsnemen in een graafmachine. Het laatste beetje zand werd verwijderd en hierdoor ontstond er weer een verbinding tussen het nieuwe compartiment en de rest van de plas.

Natuurwinst
In mei 2010 startte Utrechts Landschap en K3Delta met de verondieping en herinrichting van de Hooge Kampse Plas in Groenekan. De Hooge Kampse Plas is een voormalige zandwinput die jarenlang voor een gedeelte is gebruikt als stortplaats. Door de plas opnieuw in te richten kan deze zich ontwikkelen tot een hoogwaardig natuurgebied op de kruising van de ecologische verbindingszones tussen het Kromme Rijngebied, de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied.

Foerageerplek vogels
In en rond de plas worden ecologische en maatschappelijke doelen met elkaar verbonden. K3Delta dekt de van oudsher aanwezige vervuilde bodem af en maakt de plas ondieper en legt eilanden voor vogels aan. Daarmee wordt de Hooge Kampse Plas een schitterende locatie met een rijke flora en fauna waar iedereen volop van kan genieten.

Oplevering
Het compartiment dat nu is opgeleverd, is de afgelopen jaren droog gepompt om de bovenlaag te laten 'rijpen'. Door weer en wind is een draagkrachtige korst gevormd, waardoor het terrein begaanbaar is geworden voor graafmachines. De ondergrond is in het najaar van 2017 gerealiseerd. Vervolgens zijn er eilanden aangelegd, inclusief een zanderige bovenlaag, en is het compartiment weer onder water gezet. Inmiddels is de natuurontwikkeling flink op gang gekomen. Zo is er aan de oever langs het fietspad al een brede strook Grote lisdodden opgekomen. 

Vervolg
De komende anderhalf jaar wordt er nog gewerkt aan het zuidelijke deel van de plas. In 2020 worden de werkzaamheden afgerond.

« Terug

Delen:

Share Share